ExyPro ISA

Med intelligent stöd för anpassning av hastighet hjälper ExyPro ISA föraren att hålla rätt hastighet i realtid och ser till att du och ditt företag uppfyller relevanta leverantörskrav. ExyPro ISA gör din fordonspark trafiksäker, kvalitetssäkrad, effektiv och miljövänlig.


Ett smart system med fokus på säkerhet

Vårt senaste ISA-system är utvecklat med fokus på säkerhet. Med hastighetsdata hämtad direkt från Trafikverket kan du som förare dessutom känna dig trygg i att alltid ha koll på gällande hastighetsbegränsning.
Idag finns vår utrustning i alla typer av tjänstefordon och ExyPro ISA är installerat på över 15 000 olika enheter. Det smarta systemet dokumenterar förarens beteende och kan enkelt identifiera förbättringspotential, implementera åtgärder och avläsa förbättring.
Med ExyPro ISA får du en GPS-baserad utrustning som smidigt registrerar fordonets hastighet. Gällande hastighetdata hämtas automatiskt via GSM-nätet. Genom en display meddelas du om gällande hastighetsbegränsning i området och vid eventuell överträdelse varnar systemet med hjälp av ljud- och ljussignaler.

Innovativ IoT-plattform

Vår innovativa IoT-plattform är utvecklad av experter och kan utökas med funktionalitet beroende på dig och ditt företags unika önskemål och behov.
Som användare av ExyPro ISA får du tillgång till vår innovativa och moderna IoT-plattform. Plattformen består av en framtidssäkrad molnlösning, med lokal datalagring i Sverige.
Efter implementering av plattformen kan du enkelt utöka och addera nya funktioner i takt med att dina behov förändras. Med sin höga funktionalitet är det en smidig lösning som resulterar i både lägre kostnader och bättre data att analysera.

Hastighetsdata från Trafikverket

Många av dagens företag väljer att använda ISA i sin verksamhet. ISA rekommenderas av Trafikverket för att säkerställa att ditt företags transporter sker både trafiksäkert och med hänsyn till miljön.
Skälen är många till varför trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Sedan ISA infördes 1999 har mycket utvecklats och idag finns det smarta systemet integrerat i allt från navigationsutrustning till förarstöd för EcoDriving. Gällande hastighetsdata hämtas direkt från Trafikverket och innefattar hastigheter för hela det svenska vägnätet.
Som användare av ExyPro ISA tar du och ditt företag ett stort samhällsansvar och hjälper till att värna om såväl säkerhet som miljö. Utöver de positiva signaler ni sänder ut till omgivningen kan ISA även vara en viktig konkurrensfördel på dagens marknad. En marknad som ställer allt tuffare krav på smidigare, grönare och tryggare resor.
Vill du läsa mer om ISA och vilka fördelar systemet medför för dig och ditt företag? Ta del av mer information från Trafikverket här!

Detta ingår