Funktioner & Tillval

Nedan ser du våra standardfunktioner och tillval. Letar du efter en specifik lösning kan våra utvecklare guida dig eller till och med utveckla en ny funktion, exakt efter dina önskemål.

Aktiviteter

Förbättra spårbarheten av din fordonsflotta med en aktivitetsmodul från ExyPro. Ställ in vilken information som är viktig för din verksamhet så sköter modulen resten. Föraren får besvara relevanta frågor, modulen avläser fordonets värden och kompletterar dessa med informationen från föraren. Allt sammanställs därefter och skickas till dig i en praktisk översikt. Du erhåller därmed en sammanfattning över väntetider, bränsleförbrukning, tomkörningar, tankning, skadehantering, last, utrustning och mycket mer. Information som bland annat underlättar din planering och effektiviserar hur din flotta arbetar.

Alkolåskoppling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer tempor. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Maecenas lorem. Mauris metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Duis pulvinar. Etiam commodo dui eget wisi. Nam quis nulla. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est.

Checklista

Se till att din fordonsflotta alltid är säker, tillförlitlig och driftklar genom att använda ExyPros modul för checklista. Du kan på så vis utföra förebyggande underhåll och på så vis spara både tid och pengar. Dessa systematiska rapporter säkerställer även att din utrustning alltid är i bästa möjliga skick. Inför varje körning kontrollerar föraren fordonet utifrån en lättförståelig kontrollista som kommer upp på skärmen. Då fel upptäcks rapporteras detta i detalj och med fordon som används ofta identifierar checklistan var och när skadan uppkommit.

Fjärrkopiering av färdskrivare

Att regelbundet ladda ner och arkivera filer från färdskrivaren är en skyldighet som inte längre behöver vara vare sig tidskrävande eller begränsande. Genom fjärrkopiering kan förarkort och information från färdskrivare skötas både regelbundet och automatiskt, oavsett var fordonet är eller huruvida det är i rörelse eller står still. Genom att placera förarkortet i en kortläsare hos Exypro kan du koppla upp dig till dina fordon på distans. Då förarkortet identifierats hämtas alla relevanta filer och skickas till ExyPros server där informationen sedan lagras.

Färdskrivarkoppling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer tempor. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Maecenas lorem. Mauris metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Duis pulvinar. Etiam commodo dui eget wisi. Nam quis nulla. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est.

Förar-ID

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer tempor. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Maecenas lorem. Mauris metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Duis pulvinar. Etiam commodo dui eget wisi. Nam quis nulla. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est.

Geofence

Bli meddelad då ett av fordonen i din flotta lämnar eller kör in i valfritt geografiskt område med hjälp av Geofence. Du erhåller genom denna tjänst information om var dina fordon befinner sig i realtid. Välj själv vilka områden du vill ställa in, hur stora de ska vara och när de ska vara aktiva. I vårt lätthanterade Geofence- program får du uppsikt över vilka områden som är aktiva och vilka som är inaktiva, du kan ställa in nya och ta bort gamla.

Integration mot system

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer tempor. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Maecenas lorem. Mauris metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Duis pulvinar. Etiam commodo dui eget wisi. Nam quis nulla. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est.

ISA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer tempor. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Maecenas lorem. Mauris metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Duis pulvinar. Etiam commodo dui eget wisi. Nam quis nulla. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est.

Kör- och vilotider

Regelverken gällande kör- och vilotider för tunga fordon är minst sagt komplicerade. ExyPro erbjuder dig och dina förare ett system som övervakar så att inga överträdelser sker. Systemet hanterar förarens kör- och sovtider, registrerar all information och meddelar i realtid då det är dags för föraren att ta en paus genom att varna att en överträdelse är nära. Sker ändå en överträdelse får föraren fylla i en obligatorisk och utförlig förklaring. Alla kör- och vilotider lagras och kan återges i lättförståeliga överblickar för optimal tidsplanering.

Körjournal

Speciellt för bilar som används både privat och i tjänst är det viktigt att föra effektiva och noggranna körjournaler. ExyPros digitala journal registrerar automatiskt alla körningar via GPS så varken anställda eller företag åker på onödiga utgifter och skatter. Vår enhet samlar information kring fordonets position och tiderna för start och stopp, och kan utifrån detta beräkna den relativa mätarinställningen på distans. Du kan även ställa in varningar som skickas då fordonet kör in eller ut ur ett fördefinierat område.

Meddelanden

Underlätta kommunikationen med förarna i din fordonsflotta genom våra snabbmeddelanden som verkar i realtid. Tjänsten möjliggör säker och anpassningsbar kommunikation genom valet mellan förinställda svarknappar eller fri text. Adresser kan skickas för att underlätta navigering, och meddelanden kan skickas antingen till enstaka förare/fordon, till en större grupp eller samtliga förare. Även bilder kan lätt och smidigt tas och skickas då detta behövs.

Navigering

Låt vår navigeringstjänst hitta den bästa rutten för din flotta. Genom att ställa in GPSen på ”lastbilsattribut” hjälper tjänsten dig genom att föreslå den bästa rutten för ditt fordon. Lastbildattribut innebär att rutten anpassas efter fordonets vikt, höjd, bredd, gods och likande och rutten beräknas därefter. Detta innebär att du lättare undviker onödiga stopp och planändringar. På så vis sparar du och dina förare både tid, möda och bränsle.

Orderhantering

Vår ordertjänst erbjuder ett flertal nyckelfunktioner som förenklar din fordonsflottas orderhantering, minskar misstagen, ökar effektiviteten och förenklar faktureringen. Orderna uppdateras automatiskt när ändringar sker och du har tillgång till en översikt över samtliga order från din dator, varifrån du även har full kontroll att uppdatera, ändra, eller skapa en ny order. Du kan här även göra inställningar som säkerställer obligatorisk återkoppling från andra inom utvalda områden.

Positionering

Med ExyPro får du ett övervakningsverktyg som arbetar i realtid. Du kan genom detta snabbt se var en specifik transport befinner sig och när den beräknas anlända till sin destination. Att veta var dina fordon befinner sig underlättar planeringen och innebär att du kan hålla dina kunder korrekt informerade om deras leverans. Programmet håller även uppsikt över trafiken vilket gör att du kan meddela dina förare om bästa möjliga rutt även på kort varsel.

Rapporter

Vårt system lagrar och uppdaterar kontinuerligt en stor mängd information om din flotta som du sedan kan ta del av i rapporter. Kontorspersonal är därför hela tiden införstådda i vad som händer på vägarna både vad gäller fordon och förare. De kan därigenom dagligen övervaka flottans prestanda och förbättra arbetsmoment både för individer och företaget som helhet. Rapporterna ingår i alla tjänster du väljer att prenumerera på.

Ruttplanering

Genom en stoppbaserad planering föreslår ExyPros ruttplanering ett flertal rutter, kompletta med tidsberäkning och körinstruktioner framtagna ur förutsättningarna som fastställts av transportansvarig part. Denna information underlättar bland annat planeringen eftersom den uppskattar hur många arbetstimmar som kommer krävas för varje uppdrag. Även kommunikationen med förare och slutkund underlättas tack vare denna information.

Tankning och Påfyllning

Genom att uppge volym av bränslet, antalet körda kilometer, plats och typ av tankning (full/inte full tank) får du en rapport som hjälper dig att effektivt hålla uppsikt över din bränsleförbrukning. Föraren kan dessutom uppge då vätskor som inte är bränsle fylls på. Genom detta får du relevant information som hjälper dig att kontinuerligt underhålla dina fordon och hur mycket detta kostar. Det blir dessutom lättare att övervaka förbrukningen för varje unikt fordon och förare.

Temperaturövervakning

Vår modul för temperaturövervakning försäkrar dig om att temperaturkänsligt gods fraktas med en obruten kylkedja. Du får en direktuppkoppling till kylaggregaten i dina fordon, vilket gör att du kan övervaka godset i realtid och därigenom garantera kunden att deras produkter tas om hand på rätt sätt. Modulen varnar då, de av dig satta, temperaturgränserna är nära att överskridas och hela förloppet loggas för att ge både dig och kund en lättförståelig översikt.

Uppdragshantering

Genom vår uppdragshantering har dina förare alltid tillgång till sina transportuppdrag och kan följa ändringar och uppdateringar i realtid var de än befinner sig. Din förare får här tillgång till bland annat den planerade rutten, var lastning och lossning sker, och vad som ska utföras vid varje stopp. Dessutom får du tillgång till information som kan hjälpa dig analysera exempelvis uppdragets körsträckor, väntetider, tomma kilometer och lönsamhet. Du kan därefter använda historisk data för att förhandla fram bättre avtal.