ExyPro

INFOBRIC FLEET FÖRVÄRVAR IP OCH KUNDBAS GÄLLANDE EXYPRO – STÄRKER POSITIONEN INOM FLEET MANAGEMENT

Infobric Group har förvärvat rättigheter och kundbas gällande ExyPro från Dasa Control Systems AB. ExyPro är ett väletablerat varumärke inom fleet management på den svenska marknaden. Genom förvärvet växer Infobric sin kundbas inom affärsområdet Fleet och stärker därmed sin position som en ledande aktör inom digitalisering av fordon, maskiner, verktyg och utrustning.

Infobric Group, Nordens ledande digitaliseringspartner för samhällsbyggnadssektorn, växer ytterligare med förvärvet av ExyPro. Infobrics affärsområde Fleet (tidigare TelliQ) har vuxit kraftigt de senaste åren med en årlig tillväxttakt på 20–30 %. Idag är bolaget en av Nordens största leverantörer av fleet management system med över 100 000 uppkopplade fordon. Bolaget har även breddat sitt produkterbjudande mot byggbranschen med tjänster för spårning och uppkoppling av utrustning och verktyg.

  • Förvärvet av ExyPro stärker ytterligare vår position på den svenska marknaden inom affärsområdet Fleet. Vi välkomnar alla nya kunder och ser fram emot att introducera dem för vårt breda tjänsteutbud, säger Mathias Dahl, Sales Director, Business Area Fleet på Infobric Fleet (TelliQ AB).
I dagsläget används bolagets digitala tjänster av drygt 300 000 användare. Målet är att genom smarta, digitala verktyg bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande.

  • Jag är övertygad om detta leder till en bra och långsiktigt konkurrenskraftig lösning för alla parter. Infobric Group har en bred produkt-/tjänsteportfölj och besitter en stor erfarenhet inom fleet management-lösningar som kan stötta våra ExyPro-kunders behov. Dasa kommer fortsätta driva och vidareutveckla sitt erbjudande gällande uppkopplade produkter och tjänster inom segmentet mobila arbetsmaskiner / tunga fordon, säger Per-Olof Bergqvist, vd på Dasa Control Systems AB.

Befintliga ExyPro-kunder erbjuds en närmare dialog med Infobric Fleet om hur man kan komma över i Infobrics tjänsteutbud, givet att man så önskar.

För mer information, kontakta:
Mathias Dahl, Sales Director Infobric Fleet, +46 (0)73-649 70 61 E-post: mathias.dahl@infobric.com
Per-Olof Bergqvist, vd Dasa Control Systems AB, +46 (0)70 579 99 40 E-post: per-olof.bergqvist@dasa.se