Utveckling & Anpassning

Möjligheterna är oändliga med ExyPro och Sepab som samarbetspartner.

Produkter och tillval utifrån verklighetens krav och behov

Våra produkter och tillval utvecklar vi tillsammans med er, marknaden. Allt för att säkerställa att produkterna fyller ett verkligt behov och syfte i verksamheterna. Vår teknikavdelning består av personer med spetskompetens inom både hårdvara, mjukvara och fordonselektronik. Detta gör att vi själva kan tillgodose lösningar inom- och över alla områden. Perfekt för att snabbt lösa dina önskemål.

Många av våra tillval som redan finns tillgängliga har kommit från kundförfrågningar, bland annat:

  • Temperaturuppföljning
  • Larm
  • Anpassad föraridentifiering
  • Koppling till navigator

Och eftersom vi tagit fram lösningarna själva anpassar vi enkelt dem efter din verksamhet.

Frågan är bara vad dina speciella behov är?

  • Uppföljning från fordonen – t.ex. information om bilens tillstånd, lastens skick eller bilens position.
  • Integrering mot era övriga system – t.ex. arbetsorderhantering, fakturerings- och bokföringssystem.
  • Speciella krav på uppföljning av arbetsmiljö – t.ex. uppföljning av backning
  • Speciella rapporter – anpassad layout eller information för att enklare få ut all er information.
  • Eller något helt annat?

Har ni ett speciellt behov som behöver tillgodoses eller undrar ni något?

Ni är alltid varmt välkomna att kontakta oss på Sepab så får ni prata med någon av våra säljare eller tekniker för att se hur vi kan hjälpa dig.