Tillval

Tillval utifrån verklighetens krav och behov

Våra produkter och tillval utvecklar vi tillsammans med er, marknaden. Allt för att säkerställa att produkterna fyller ett verkligt behov och syfte i verksamheterna

 

Hjälper föraren till sparsam och miljövänligare körning. Ett bra verktyg för uppföljning av miljöpåverkan, samt arbetet med en varaktig förbättring av körbeteende. Redovisning sker enkelt på valfri nivå, exempelvis på fordonsnivå, avdelnings- eller individnivå. I officeprogrammet redovisas bland annat:

- Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

- Andel fotbromsningstid och utrullningstid

- Tomgångskörning både före och under pågående resa
Registrerar bältesanvändningen i fordonet. Rapportering sker i realtid, veckovis eller månadsvis. Allt för att kunna arbeta aktivt med trafiksäkerheten i era fordon.
Ger information om utandningsprov i realtid. På detta sätt får ni information om eventuella positiva utandningsprov direkt och inte vid den årliga kalibreringen av låset. Dessutom kan ni få SMS eller e-postinformation vid positiva utandningsprov.
Tömmer färdskrivardata trådlöst och automatiskt samt laddar upp för att enkelt komma åt med det analysverktyg du normalt använder. Både förarkort och färdskrivardata läses ur
Registrering av förare. Möjlighet att med hjälp av t.ex. RFID-kort eller ID-nyckel registrera förare genom att läsa av nyckeln i fordonet. Vi erbjuder även kundanpassade lösningar för att uppfylla just era behov.
Avläser fordonets temperatur med hjälp av sensorer.
Samtliga tillägg kopplas enkelt in och därefter uppdateras fordonsenheten trådlöst.

Vi erbjuder även fler tillägg samt kundanpassade lösningar för att uppfylla just era behov. En av våra spetskompetenser är just kundanpassning.