ExyPro Office

Ditt kompletta Fleet Management System

ExyPro Office är den inkluderade programvara som används för att hantera allt som rör ExyPro. Trots programmets många funktioner och möjligheter är det väldigt enkelt att hantera. Det kan konfigureras att köras för en enskild användare eller för nätverksanvändning av många personer samtidigt.

- Flera användare

- Databas på server

- Enkel backup

- Olika behörighetsnivåer
Få rapportering direkt eller en komplett historik efteråt. Möjlighet att anpassa urval, loggar och kartvy.
Få rapporter över fordonsparkens körjournaler, trafiksäkerhet, miljöberäkning och besökta områden.
SMS/Meddelanden att skicka direkt till fordonen för direktkontakt.
Bland annat autorapportering, kategorisering och automatisk hämtning av körningar.

För mer information om avancerade funktioner, kontakta oss.