Client Says
  • Malin Cronqvist, Suez

    ”Hastighetsuppföljning genom ISA är ett krav från många kommuner. Sepabs lösning fungerar strålande. Vi upplever att våra förare bidrar till ett lugnare trafiktempo och färre olyckor. Tillvalet Eco2 ger oss dessutom möjlighet att följa både bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.”

  • Eltel Networks Infranet AB

    "Med körjournal i våra servicebilar spar organisationen tid. Vi får dessutom automatiskt fordonets kilometerkostnad att hamna på rätt arbetsorder, något som vi tidigare hanterade manuellt. På så sätt är det ett stöd i att verka effektivt."